Case: Stadsherstel

Van good old boys netwerk naar maatschappelijke investering

Stadsherstel, het middel om je als burger met de stad te bemoeien.

Stadsherstel Den Haag en Omgeving zet zich in voor herstel en behoud van het historische karakter van onze mooie stad. We kopen en restaureren bedreigde monumenten en beeldbepalende panden en geven ze een passende bestemming als woon- of werkruimte. Dit doen we door het uitgeven van certificaten. Zo bouwen we aan Haags karakter. Al sinds 1977.

 

Om Stadsherstel bij een breder Haags publiek bekend te maken hebben we een grootscheepse transitie doorgevoerd (en zijn daar nog volop mee bezig). Op een aantal vlakken hebben we ingrepen kunnen doen. We lichten er een aantal uit: Het herbenoemen en opnieuw aanscherpen van de identiteit en missie van Stadsherstel. Wat doen we, waarom en hoe. Ontwikkelen van specifieke (service) producten die voor verschillende doelgroepen interessant zijn. (PMC's: Product Markt Combinaties). Upgraden van design: nieuwe corporate identity, logo, communicatiestijl en het opstarten van communicatie naar het 'brede publiek'. Er ligt een duidelijke doelstelling: x meer panden in 2020 bezitten en zodoende meer impact in de stad kunnen maken. Dit betekent meer financieen. Dit betekent meer aandeelhouders. Alle acties die we inzetten moeten uiteindelijk dit doel dienen.

 

Let’s
build this
marvelous town

 

Event 40 jaar Stadsherstel als kick off voor 'het moderne' Stadsherstel.

Een gloednieuwe site, corporate identity en communicatie stijl. Ook is het event de kick off geweest voor de campagne ' van Krot naar Hot'. Een brede publiekscampagne om duidelijk te maken wat Stadsherstel doet. En hoe je als 'gewone burger' kan bijdragen om de stad zijn schitterende allure te laten behouden.

 

 

 Stadsherstel bij een breed publiek onder de aandacht.

Via de Publiekscampagne, van Krot naar Hot, hebben we Hagenaars aangespoord om een pand voor te dragen waarvan zij vinden dat het de buurt ontsiert, een verarming van de wijk is. Een doorn in het oog! En daarmee kunnen we meteen de rol van Stadsherstel duidelijk maken. Deze acties hebben we via verschillende social media kanalen gevoerd en heeft flink wat reacties losgemaakt. 

 

 

Het 'Makerskwartier' onder de aandacht.

Een nieuwe impuls voor een schitterend stukje Den Haag wat wel wat wat frisse energie mag gebruiken. Via de nieuwe huurders brengen we Stadsherstel onder de aandacht. Bijzondere mensen, die iets bijzonders doen, in een bijzonder pand in een bijzonder stukje Den Haag.