Case: Citybranding

Visual identity voor Gemeente Leidschendam-Voorburg

Regiobranding en Citybranding: De stad is een merk

Een gebied, regio of stad benaderen wij als een merk: het heeft specifieke identiteitskenmerken, het heeft waarde, doet beloftes, gedraagt zich op een bepaalde manier... net als een merk. Wat het ingewikkeld maakt, is dat het vaak meerdere rollen heeft (tegelijk: organisatie èn plek) en vele stakeholders heeft. Iedereen is een klein beetje 'eigenaar'. Simpelweg omdat jouw huis of jouw bedrijf er staat. Of omdat het pleintje waar je al 30 jaar komt zoveel betekenis voor je heeft. Vele stakeholders met even zoveel meningen en waardes.

 

De stad is een merk: begint met de creatie van een sterke visual identity. Bijvoorbeeld dat van de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Een goed passend ontwerp als eindresultaat komt voort uit een goed geleid besluitvormingsproces. Dit proces loopt langs gemeenteraad, burgemeester & wethouders, oppositie, bewoners, ondernemers. etc. Dit vergt organisatievermogen, diplomatie en procesmanagement. Iets waar we inmiddels in gespecialiseerd zijn: inrichten en leiden (en enthousiasmeren!) van werkgroepen, beslismomenten, planningen en niet onbelangrijk: bewaking van budgetten.

 

En... dan komt er ook iets heel moois uit! Bekijk de huisstijl voor Gemeente Leidschendam-Voorburg die recht doet aan de ambitie van de gemeente, de historie en de specifieke identiteit.

 


 

Heeft u ook een complexe corporate identity of regiobranding opdracht waarbij vele stakeholders een rol spelen? Graag vertellen we je wat erbij komt kijken, welke valkuilen er zijn en hoe je tot een inspirerend proces en een goede uitkomst komt!

 

Bel Nina voor een afspraak! 

 

 

 

 

Procesmanagement is key voor een goede visuele identity

Het inrichten van het proces is een belangrijk aspect van het ontwerpproces. Gaan we voor de 'sprintmethode': in korte tijd, iedereen aan boord en daardoor snel tot beslissingen komend, of kiezen we voor een ander werkmethode. Hoe we het ook inrchten, Walvis & Mosmans vind het heel belangrijk dat het een gezamelijk traject is. Een traject waar iedereen zijn expertise en bijdrage in kwijt kan. Zowel wij als (het team van) de opdrachtgever.

 

 

Een sterke corporate identity gaat verder dan vorm

Wij hebben hele specifieke methodieken ontwikkelt om de ziel van een bedrijf of organisatie goed te kunnen benoemen. Waarom doet men de dingen die men doet, hoe doet men het en hoe wordt dat ervaren bij de doelgroep. Het formuleren en visualiseren van identiteit is één maar dan begint het pas: Hoe gaat het merk in dialoog met de gebruiker, Welke merkbeloftes doet het, Hoe positioneert het zich binnen de concurrentie. Wat is haar onderscheidend vermogen. Juist door vanuit dit grote plaatje te werken kunnen we merken echt verder brengen. 

Vragen over merkstrategie neem contact op met Tjeerd Walvis

'Ikonentaal': Een visuele identity kan vele vormen aannemen.

Voor Leidschendam-Voorburg hebben we een ikonentaal ontwikkeld die direct te linken is naar het nieuwe beeldmerk van de gemeente. Hierdoor ontstaat een éénduidige superherkenbare vormentaal.

De mensen maken het merk

Wij werken vanuit een touchpointanalyse. 'Touchpoints' is waar de gebruiker het merk ervaart. Dit gebeurd vaak via een (communicatie)medium zoals de site oid. Maar, vaak heeft gedrag of mentaliteit (van bijv medewerkers) een vele malen grotere invloed op de perceptie en imago van het merk

Voor iedereen is het duidelijk hoe men huisstijl toepast.

Omdat er veel mensen met de stijl aan de slag gaan, is het zaak om goed te definieren waar die uitingen aan moeten voldoen. Het huisstijl handboek geeft scherp richtig aan logogebruik, lettertypes, beeld en kleurgebruik etc. Voor alle medewerkers wel zo prettig om duidelijke richtlijnen te hebben. 

Een rijke huisstijl: van wagenpark tot gevelbelettering